leegenerator.com

All PRODUCTS

Denyo DCA-60ESH

Continuous  50/60Hz : 50/60kVA
เครื่องปั่นไฟ เดนโย ขนาด 60 kVA

Denyo DCA-60ESI2

Continuous  50/60Hz : 50/60kVA
เครื่องปั่นไฟ เดนโย ขนาด 60 kVA

Denyo DCA-100ESI

Continuous  50/60Hz : 80/100kVA
เครื่องปั่นไฟ เดนโย ขนาด 100 kVA

Denyo DCA-150ESH

Continuous  50/60Hz : 125/150kVA
เครื่องปั่นไฟ เดนโย ขนาด 150 kVA

Denyo DCA-150ESHII

Continuous  50/60Hz : 125/150kVA
เครื่องปั่นไฟ เดนโย ขนาด 150 kVA

SERVICES AND SUPPORT

บริการให้เช่า เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นงานอีเว้นท์ งานจัดเลี้ยง งานก่อสร้างโยธา งานเชื่อมงานซ่อมบำรุงระบบไฟโรงงาน และ งานสำรองไฟฉุกเฉิน

บริการรับจัดหา เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มือสองคุณภาพดี โดยได้รับตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างละเอียดทุกส่วนประกอบ

บริการบำรุงรักษา เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีส่วนที่บกพร่องก็สามารถทำการแก้ไขได้ในทันที เป็นการลดลดความเสียหาย